อุทยานแห่งชาติตาดหมอก จัดเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 87 ของประเทศไทย

         อุทยานแ…