หนาวนี้ไปไหนดี เป็นคำถามในใจที่ทุกคนต่างเป็นกันแหล่งท่องเที่ยวหน้าหนาว

         หนาวนี้ไปไห…