ม่อนจอง เป็นความสุขที่เราไม่ต้องจอง เพราะเราสามารถไปได้เลย

       สักครั้งห…