นาบัวคาเฟ่ อยู่กลางทุ่งนาที่เมืองอุบล

  อีกหนึ่งค…